Üretim

Misel üretim sürecimiz, üretim sektöründeki 20 yılı aşan tecrübemiz ile geliştirildi ve benzersiz bir kalite kontrol ve verimlilik düzeyi elde etmemizi sağlayan 7 ana aşamaya bölündü.

1. Hammadde ve Tedarikçi seçimi

Tüm kalite parametrelerimizin karşılandığından emin olmak için titizlikle kalite testlerine tabi tutulan tedarikçilerden en iyi tahılları ve katkı maddelerini seçerek işe başlarız.

Üretimde kullanılan tüm hammaddeler Kalite Bölümümüz tarafından belirlenen sıkı kontrollere tabi tutularak tesise kabul edilir. Girdilerin tamamı miselin sarım hızını etkileyebilecek yabancı organizmalardan (kirletici maddelerden) uzak olmalarını sağlamak için analiz edilir.

Üstün özellikte miseller üretebilmek için saf, doğal ve taze kültürlerin kullanılması esastır.

Fimycel’in üretim binasından ayrı bir tesisinde bulunan modern ve zengin kültür koleksiyonu, misellerimizi üretmek için kullanılan C -80 nin altında dondurulmuş saf suşlardan oluşur.

Üretimde kullanılmadan önce, bütün suşlar fimycel’ in uzman mikrobiyologları tarafından tüm testleri tamamlanarak onaylanır.

2. Sıvı Ana Kültür Hazırlama

Her Fimycel ürünü üretimin tüm aşamasında dikkatlice düzenlenmiş bir dizi adımdan geçer.

Her parti ürün için ilgili saf kültür -80 C deki uzun süreli depolandığı Kültür koleksiyonundan çıkartılarak dikkatli bir şekilde “uyandırılır”.

Önce petrilerde, daha sonra küçük bir tüpte ve son olarak konusunda uzman eğitimli personeller tarafından bilgisayar otomasyonlu, tam steril, son teknoloji ile donatılmış fermentörlerde el değmeden ve tüm aşamaları dikkatle kontrol edilerek sıvı formda üretilmektedir.

Biyolojik enzim üretimi tecrübesi ve alt yapısı ile tüm biyolojik ve kimyasal parametrelerin tam kontrollü olarak gerçekleştiği fermentörlerden elde edilen sıvı ana kültür, kaynağı olan mantarın tüm özelliklerini ilk dereceden taşıyan en saf, kuvvetli ve konsantre haline sahiptir.

Klasik katı ana kültür üretiminde ise; test tüpündeki suş manuel olarak bir aşama büyütülür ve ana kültür elde edilir, ana kültürün bir aşama daha çoğaltılması ile de misel çeşitleri elde edilirken bu geçiş aşamalarında miselin saflığını kontrol altında tutmak oldukça zordur.

Bu aşamalarda oluşacak olan ufak bir safsızlık ve kirlenme misel komposta geçirildiğinde verim düşüşlerine ve hatta küflenmelere sebep olabilmektedir. Misellerimizin üretiminde sıvı ana kültür kullanımı ile ekim sırasında minimum küflenme ve maksimum verim elde edilmektedir.

Sıvı ana kültür kullanımının bir diğer avantajı ise tam steril kompost kullanımı durumunda taşıyıcı bir tahıl ortamına gerek duymadan direkt komposta ekilebilme özelliğidir. Sıvı kültürün bu şekilde kullanımı ile çimlenme süresi oldukça kısalmakta ve 24 saat içinde ilk çimlenmeler başlamaktadır. Böylece inkübasyon süresi düşürülerek verim artmaktadır.

3. Tahılları pişirme ve karışımı hazırlama

Üçüncü aşama, tahılların taneli yapısının bozulmadan pişirilerek ideal nem miktarının sağlandığı ve miselin sarım hızı ve veriminin artması için gerekli olan diğer katkıların eklenerek karıştırıldığı büyük ve farklı karıştırıcılardan oluşan bölümdür.

4. Sterilizasyon

İşlemin dördüncü aşamasında, pişirilerek nem dengesi sağlanan ve katkı maddeleri ile zenginleştirilen tahıllar C 121 de min. 2,5 saat boyunca sterilizasyona tabi tutularak tüm bakteri, küf ve mayadan arındırılırlar.

Otoklav çıkışındaki her parti üründe kimyasal ve biyolojik testler kalite güvence gereği tekrarlanır.

Fimycel sterilizasyon süreci; tamamen kendi Ar-Ge çalışmalarımız ile geliştirdiğimiz özelliklere sahip olup, büyük veya küçük tüm müşterilerimizin isteklerine cevap verebilecek esnek çözümler üretmemizi sağlar.

5. Aşılama ve temiz oda

Otoklav çıkışında kalite testlerini tamamlamış ve sterilize edilmiş tahıl karışımı temiz odalarda, steril nefes alabilir torbalarda F0 özelliğindeki Sıvı Ana Kültür (LMC) aşılanarak kapatılır ve otomatik karışım makineleri ile karıştırılır.

Aşılama yapılan temiz oda; HEPA filtreler ve kirleticilere özel tasarlanmış dezenfeksiyon üniteleri ile kaplanmış olup, tamamen steril bir alandır. Bu alanda çalışan ekipler konusunda uzman ve özel eğitim almış kişilerdir.

Bu uygulamalar ürünün kirlenme riskini sıfırlar. Üretimin herhangi bir kirlilik içermediğinden emin olmak için "Temiz alanlar" da düzenli olarak sıhhi kontroller yapılmaktadır.

6. Kuluçka

Sıvı Ana Kültür (LMC) ile aşılanarak hazırlanan torbalar, maksimum misel gelişimi için ısı, ışık, nem ve oksijen miktarının otomasyonla kontrol edildiği yetiştirme odalarına taşınarak birkaç haftalık ( mantarın türüne göre) süre boyunca fermantasyona bırakılır.

Yetkili personelimiz tarafından kuluçka süresi boyunca günlük düzenli kontroller yapılarak süreç takip edilir.

Kuluçka süresi tamamlanan torbalar büyümenin tamamlanması ve ürün stabilizasyonu için soğuk hava depolarına aktarılır. Tüm ürünler soğuk hava depo envanterine aktarılmadan önce katı Kalite Güvence protokollerimizden geçmelidir.

Fimycel üretim sürecinin diğer aşamalarında olduğu gibi bu aşamada da , ürünlerimizin güvenebileceğiniz ürünler olduğundan emin olmak için hiçbir detayı atlamadan ve azami hassasiyetle çalışılmaktadır.

7. Depolama ve Nakliye

Kuluçka süresi tamamlanan torbalar büyümenin tamamlanması ve ürün stabilizasyonu için soğuk hava depolarına aktarılır. Tüm ürünler soğuk hava depo envanterine aktarılmadan önce katı Kalite Güvence protokollerimizden geçmelidir.

Fimycel ürünleri müşteriye verilinceye kadar +2 derecedeki soğu hava depolarımızda raflarda depolanmaktadır. Sevkiyat öncesinde örnekleme usulü ile seçilen torbalardan Kalite Kontrol tarafından numuneler alınarak, misellerin aktifliği sıkı laboratuar testlerinden geçirilir, onay alan ürünler teker teker etiketlenerek ürün izlenebilirliğini sağlamak için tanımlanır.

Soğuk hava depolarımıza giren her parti ürün için, ürünün raf ömrü boyunca gerekli miktarda şahit numune saklanır. Bu şahit numune sisteminin amacı; farklı partilerin farklı üretici ortamlarında test edilerek yetiştirme şartları hakkındaki en doğru bilgi ve maksimum müşteri memnuniyeti ile ürün güvenliğinin sağlanmasıdır.

Müşteriye sevk edilmeden hemen önce teker teker görsel olarak da kontrol edilen ürünler artık sevkiyata hazırdır. Soğuk zincir nakliye araçları ve müşterilerimizin kendi araçları ile tüm bölgelere sevkiyatlarımız gerçekleşir.